HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
MIESTNA DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA
V prípade poruchy, alebo výpadku
elektrickej energie kontaktovať:
Marián Jurkovič
0918 649 220 | marian.jurkovic@cbre.com
NADRADENÁ SÚSTAVA
Západoslovenská Distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dokumenty a cenníky

Cenník dodávka

Dátum
Názov dokumentu
2024
2023
2023
Nariadenie vlády

Poznámka: Maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu a elektriny

2021
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0042/2021/E

2022
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO_0055/2022/E

2020
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0048/2020/E

2019
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0025/2019/E

2018
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0200/2018/E

2017
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0215/2017/E

2017
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0080/2017/E

Cenník distribúcia

Dátum
Názov dokumentu
2024
Zmena rozhodnutia č. 0236/2023/E

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0210/2024/E

2023
Cenník s platnosťou do konca 6.regulačného obdobia

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0236/2023/E

2023
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0018/2023/E-PR

Štandardy kvality

Dátum
Názov dokumentu

Povolenie na podnikanie

Dátum
Názov dokumentu

Prevádzkový poriadok

Dátum
Názov dokumentu
2023
Oznámenie

Poznámka: Prevzatie vzorového prevádzkového poriadku

2023
Rozhodnutie

Poznámka: Zrušenie schválenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

2022
Prevádzkový poriadok

Poznámka: december 2022

2022
Prevádzkový poriadok

Poznámka: máj 2022

Obchodné a technické podmienky

Dátum
Názov dokumentu
2022
Technické podmienky

Poznámka: Platné od 1.7.2022

Ostatné informácie

Dátum
Názov dokumentu

Zmluvy

Dátum
Názov dokumentu

Evidencia čerpania pre lokálne zdroje v MDS

Dátum
Názov dokumentu